Tema 12. Matemàtiques en la química

Ángel Requena Fraile

L’any 2011, centenari de la concessió del premi Nobel a Marie Curie, ha esta triat com Any Internacional de la Química. Aquest és un bon moment per a posar de manifest la presència de les diferents branques de les matemàtiques a la química. La geometria, l’aritmètica, l’àlgebra i fins i tot la teoria de fractals ens permeten introduir-nos amb pas ferm en el món de la ciència.

A la sessió de poliedres hi trobam un auxiliar per a comprendre l’estructura interna -i moltes vegades externa -de la matèria. A les simetries de l’art hi hem vist reflectida la simetria dels compostos químics. En el micromón atòmic ens veiem conduïts a l’ús de la notació científica. A la lectura de l’ADN haurem de pensar en un gran nombre amb només quatre símbols.

Activitats per fer a casa

Activitats per fer a casa

Activitats bloc 1

Activitat 1.1: Fruites, poliedres i cristalls
Activitat 1.2: La simetria dels isòmers òptics

Activitats bloc 2

Activitat 2.1: Octaedre truncat i dodecaedre ròmbic: omplint l’espai
Activitat 2.2: Els volums ocupats
Activitat 2.3: La misteriosa illa de Koch

Per saber +

– El Dia escolar de les matemàtiques de l’any 2011 es dedica a Química i matemàtiques. Por això trobaràs molta informació i activitats addicionals a la web de la FESPM