Tema 10. Las mil caras de los poliedros. La estética de la sencillez

Antonio Hernández Hernández

Les formes polièdriques tenen una presència permanent en al món real: a la natura, en l’arquitectura, en l’art… Volem construir alguns dels poliedres regulars i arquimedians, utilitzant recursos, molt senzills, però d’alt valor didàctic. Amb la construcció i manipulació d’aquestes formes geomètriques es vol aconseguir un gust per la bellesa, dins de la senzillesa, de les formes polièdriques. A partir de la construcció d’aquests poliedres pretenem fer reflexionar sobre altres qüestions de major contingut matemàtic, com ara la relació dels poliedres regulars i arquimedians amb la secció àuria o la determinació de volums d’alguns d’ells per descomposició.

Activitats per a fer a casa

Cerca les paraules clau del tema

Activitats del bloc 1

Construcció de poliedres amb furgadents i gominoles

Activitats del bloc 2

Construcció de poliedres amb fil i palletes de refresc

Per saber +

Et seleccionem algunes pàgines que poden servir de porta per endinsar-nos en el món dels poliedres:

Una web que conté diferents tutorials sobre poliedres, com per què els poliedres regulars només són 5. Pots veure la construcció de poliedres amb diferents materials. També tens un “rock de sòlids platònics”, poliedres conjugats i altres.

– Un camp recent és el de les tensegritats. Les tensegritats són estructures elàstiques i estables formades per varilles i cordells elàstics. Moltes d’aquestes estructures amaguen formes polièdriques molt interesants (una de les tensegritats clàssiques és aquella en la que es pot construir un icosaedre a partir de 6 varilles i 4 cordells elàstics).

– Entre les figures que es poden crear mitjançant el plegat de paper (origami) estan els poliedres. Aquesta web dóna les passes d’un gran nombre de figures polièdriques molt vistoses.

També ens agradaria recomanar-te un llibre:

– Alsina, Claudi (2010). Las mil caras de la belleza geométrica. Los poliedros. RBA, colecció “El mundo es matemático”.

És un llibre escrit amb un llenguatge clar, senzill i molt amè. L’autor convida a conèixer els poliedres des de diferents punts de vista. Després d’una breu ressenya història en el descobriment dels poliedres, Alsina s’endinsa en el món dels poliedres i els distints capítols tracten temes com les grans famílies de poliedres, els secres més sorprenents dels poliedres i els poliedres a l’arquitectura i a l’art. Conclou amb un capítol dedicat als poliedres i al disseny. En definitiva, un llibre agradable de llegir i a un preu més que raonable.