Tema 6. De la Literatura a las mates. El incidente con + matemáticas

Constantino de la Fuente Martínez

La lectura prèvia de la novel·la El curiós incident del gos a mitjanit ens permetrà treballar diversos temes matemàtics que apareixen en l’obra, plantejant-nos petites investigacions que ens permetran aprofundir en la creativitat i el descobriment en matemàtiques, a través de l’establiment de connexions entre diferents contextos matemàtic.

Seguirem les cabòries de Christopher, el nen amb problemes de relació social, que vol descobrir com va morir el gos de la seva veïna, mentre ens explica com és el seu món, les seves preocupacions i interessos. Les seves reflexions ens portaran a aprofundir en diversos aspectes matemàtics interessants, per exemple, estudiarem l’estructura de les ternes pitagòriques, veurem algunes propietats curioses de la potències de 2 i ens iniciarem en la teoria del caos. I acabarem la sessió amb una reflexió, una altra vegada de la mà de Christopher, sobre la resolució de problemes i la naturalesa de les matemàtiques.

Activitats per fer a casa

Activitats per fer a casa

Activitats bloc 1

Activitat 1.1: Potències i més potències
Activitat 1.2: Ternes pitagòriques
Activitat 1.3: Una finestra a la teoria del caos

Activitats bloc 2

Activitat 2.1: Potències de 2 i sumes de números
Activitat 2.2: De las ternes pitagòriques al teorema de Pitàgores
Activitat 2.3: Amb els cubs pots respirar profundament
Activitat 2.4: Quina es la teva visió personal de las matemàtiques?

Per saber +

Podràs ampliar aquestes activitats (i cercar referències a moltes més novel·les amb contingut matemàtic) en el portal del IES López de Mendoza de Burgos, www.lopezdemendoza.es. (Accedeix al departament de matemàtiques, altres materials.)

Et suggerim aquí petites ampliacions sobre alguns dels temes de la sessió:
Potències de 2 i sumes de números
De las ternes pitagòriques al teorema de Pitàgores
Una finestra a la teoria del caos

Finalment, et recomanam alguns llibres:

Més matemàtiques des de la literatura contemporània