Tema 5. Si lo escondo, ¿lo puedes encontrar? Aritmética modular

Joaquina Berral Yerón i Inmaculada Serrano Gómez
La Criptografia és un tema de gran interès en l?actualitat. Cada volta és major la necessitat de disposar d?eines que permeten l?intercanvi d?informació de manera segura entre els usuaris. El correu electrònic, el comerç electrònic, les transaccions bancàries per Internet, etc. fan servir un medi, en principi insegur, per a l?intercanvi d?informació que ha de romandre en secret.
Tot i que en un principi no es veja la relació d?aquest tema amb les Matemàtiques pràcticament tots els mètodes de xifrat tenen una base matemàtica que fa possible tant el xifrat com el procés invers (el desxifrat). Els mètodes clàssics no requereixen conceptes matemàtics massa difícils funcions lineals, permutacions, funció inversa, càlcul de freqüències… Però serviran per veure aplicacions d?aquests conceptes en situacions molt pràctiques.

Activitats per fer a casa

Activitats bloque 1

Activitats bloque 2

Per saber +

Per últim, si vols ampliar un poc els assumptes tractats en l?activitat 2.2, és interessant que conegues
alguna cosa envers xifrats de clau pública. A tal efecte pots llegir aquest document que tracta sobre
un d?aquests xifrats, el xifrat RSA. En ell tan sols donem una petita idea perquè és un tema
inacabable i en continu canvi. Conèixer-lo donaria per a un altra sessió entera.