Tema 1. Para saber más, resolver problemas

Serapio García Cuesta i Juan Emilio García Jiménez

S’ha dit que els problemes són oportunitats per a demostrar el que se sap. És per això que en aquesta Unitat de treball, et proposarem problemes que has de prendre com un repte, un desafiament a les teves bones capacitats per a les Matemàtiques. T’ajudarem mostrant-te tècniques i estratègies útils per a avançar per l’apassionant art de resoldre problemes.
Afrontaràs els problemes que et proposarem discutint amb els teus companys, amb l’ajuda dels recursos que et proporcionarem i la guia del teu professor. Et demanem confiança en les teves pròpies capacitats, ganes d’afrontar reptes i desafiaments, gust per l’originalitat i la creativitat, esperit reflexiu i perseverança en la recerca de solucions.

Confiam que al final d’aquest temps vulguis venir per més problemes que és el mateix que venir per més matemàtiques.

Activitats bloc 1

Activitats bloc 2